«

»

Naděje ožívá!

Vzhledem k dosavadnímu příznivému vývoji s nákazou COVID-19 se zdá, že letošní závody horských kol o Pohár Drahanské vrchoviny by se mohly – byť  v redukované podobě – přece jen konat. Protože se v souvislosti s COVID-19  ale stále jedná o závažný problém, který není možno ani za aktuálního příznivého vývoje s nákazou podcenit (i vzhledem k tomu, že náš seriál je zaměřený hlavně na děti) a věřím, že se mnou budete souhlasit, že při volbě nového termínového kalendáře je třeba  postupovat neukvapeně,  rozvážně a obezřetně. 
Na základě současné informace, že od 8. června budou moci být hromadné akce v počtu 500 osob a od července se předpokládá zdvojnásobení tohoto počtu, mohl by PDV odstartovat tedy již v červenci. Se zástupci obcí aktuálně dojednáváme novou termínovou listinu MTB „Vrchoviny“ 2020. Jistotou je, že se letos nepojede závod v Kořenci a Žďárné. V těchto obcích od pořádání závodu z důvodu nákazy COVID-19 odstoupili.
Níže uvádím červencové termíny, které přicházejí v úvahu pro pořádání našich závodů v těch obcích,  kde jsme byli nuceni závody zrušit (Valchov, Okrouhlá, Protivanov, Benešov)
– 18. července (sobota)
– 25. července (sobota)
Bude-li některý z těchto termínu (nebo oba) Valchovem, Okrouhlou, Protivanovem nebo Benešovem  zarezervován, pak by MTB „Vrchovina“ určitě pokračovala
– 1.8.  v Bukové (sobota)
-15.8. (sobota) – je další případný regionálně volný vhodný termín pro závod PDV –  tzn. i tento termín přichází případně v úvahu pro pořadatele zrušených závodů (Valchov, Okrouhlá, Protivanov, Benešov). Další jistý, nezměněný termín konání závodu je
– 22.8. v Boskovicích (sobota)
– 29.8. (sobota) – je další případný volný, relativně  vhodný termín pro závod PDV – původně termín závodu v Kořenci – tzn. i tento termín přichází v úvahu pro pořadatele zrušených závodů (Valchov, Okrouhlá, Protivanov, Benešov). Dále jsou jisté, nezměněné termíny uspořádání závodů
– 5.9. ve Velenově
– 12.9. v Knínicích
– 26.9. (sobota) – posleení volný termín (finálový závod) – do Nového Města na Moravě letos určitě se závodem nepojedeme – tzn. i tento termín přichází v úvahu pro pořadatele zrušených závodů (Valchov, Okrouhlá, Protivanov, Benešov). 
Se zástupci pořádajících obcí jsme ve shodě, že nová termínová listina by měla být hotová do pátku, 5. června 2020. Úplně čerstvou informací je, že  o uspořádání úvodního závodu 18. července, má předběžně zájem obec Benešov. V pondělí, 8. června na tuto stránku večer zase mrkněte, snad už bude nový termínový kalendář hotov…
Zde je jeho on-line rozpracovaný stav, který vychází z výše uváděných informací: MTB PDV 2020 – termínová listina-3.verze